DE LEZING KWAM TOT STAND EN WORDT VERSPREID MET DE HULP VAN DEZE PARTNERS
HUMANISTISCH VERBOND

Het Humanistisch Verbond is een sociaal-culturele organisatie die het vrije denken belangrijk vindt. Als vrijzinnig humanisten verdedigen we het recht op vrije meningsuiting en zetten we ons in voor de wilsvrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van het individu. Vanuit die visie zijn we voor het recht op abortus en euthanasie en stimuleren we het maatschappelijke debat over ethische thema’s.

Meer info?
www.humanistischverbond.be

WILLEMSFONDS

Het Willemsfonds, samen sterke verhalen maken. We zijn een sociaal-culturele vrijwilligersorganisatie, genoemd naar Jan Frans Willems, met een missie en vooral: met een hart voor de Nederlandse taal. Het Willemsfonds is een ontmoetingsplaats waar je geniet van cultuur in de ruimste zin van het woord. Jaarlijks organiseren onze meer dan 500 vrijwilligers zo’n 1.500 culturele activiteiten.

Meer info?
www.willemsfonds.be

LEIF

LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. LEIF (LevensEinde InformatieForum) werd begin 2003 opgericht naar aanleiding van de wetten inzake patiëntenrechten, palliatieve zorg en euthanasie, die in 2002 van kracht werden. LEIF ontstond als een open forum voor zorgverleners, patiënten en hun familie, omdat het snel duidelijk werd dat slechts weinigen onder hen vertrouwd zijn met de inhoud van deze wetten. Vandaar ook dat steeds meer mensen en verenigingen dit forum ondersteunen. LEIF organiseert de opleiding van de LEIFartsen, de LEIFnurses en andere zorgverleners en voorziet een telefonische hulplijn rond het levenseinde (LEIFlijn).

Meer info?
www.leif.be

VONKEL

Het Vonkelhuis biedt een onbevooroordeeld luisterend oor aan mensen met een vraag rond sterven, dood en rouw. Voor alle activiteiten doen we beroep op goed opgeleide vrijwilligers. Zij luisteren, geven informatie en documentatie of verwijzen door. De vrijwilligers gaan ook op huisbezoek. De vele telefoonoproepen en mails worden zorgvuldig beantwoord terwijl we ontmoeting centraal blijven stellen in onze werking. Onze vrijwilligers zijn ook, als de betrokkene er om vraagt, ondersteunend aanwezig bij een euthanasie-uitvoering. Vonkelvrijwilligers bieden aan om buddy te zijn voor mensen die nood hebben aan steun en nabijheid in hun zoektocht om het leven sereen te kunnen verlaten of net nog proberen de levensmoed terug te vinden. Vonkel heeft een ontmoetingsgroep voor jonge mensen met een euthanasievraag, geleid door ervaringsdeskundigen en gesuperviseerd door een psychotherapeut.

Meer info?
www.vonkeleenluisterendhuis.be

SIMILES

Similes vzw verenigt families in Vlaanderen en Brussel waarin een jongere, ouder of partner worstelt met een psychische aandoening. In deze families staat het psychisch welzijn zwaar onder druk. Similes ondersteunt hen op het vlak van zorg, zelfzorg en netwerking en zet op tal van manieren in op het vergroten van hun draagkracht. Similes geeft deze families tevens een stem door binnen hulpverlening en samenleving te getuigen over de grenzen waar families op botsen. Zo bevordert Similes zowel het herstelproces van jongeren en volwassenen die kampen met een psychische kwetsbaarheid, als dat van hun naasten.

Meer info?
www.similes.be

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina\'s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.